آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی خنجین

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی خنجین
مدیر:
  آدرس: کمیجان، کمیجان ، روستای خنجین
 تلفن تماس:
5483447

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.