آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی رازی
مدیر:
  آدرس: کامیاران، خیابان امام خمینی (ره) – پاساژ مسجد جامع
 تلفن تماس:
28838 - 087235
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.