آزمایشگاه مرکز بهداشت

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت
مدیر: جمال منبری
  آدرس: کامیاران، خیابان امام
 تلفن تماس:
25503

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.