آزمایشگاه بیمارستان سینا

نام آزمایشگاه: بیمارستان سینا
مدیر: مسعود رحمانی
  آدرس: کامیاران، خیابان پرستار
 تلفن تماس:
3522935_25
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.