آزمایشگاه بیمارستان امام حسین هشترود

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام حسین هشترود
مدیر: دکتر محمد طاهائی
  آدرس: هشترود، خیابان شهید بهشتی جنوبی
 تلفن تماس:
6718-9

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.