آزمایشگاه دکتر حجت

نام آزمایشگاه: دکتر حجت
مدیر: دکتر مریم برنگی
  آدرس: نورآباد، نورآبادخیابان امام خمینی طبقه فوقانی مجتمع تجاری رضا
 تلفن تماس:
7231213

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.