آزمایشگاه مهر

نام آزمایشگاه: مهر
مدیر: دکترمرتضی ملک کندی
  آدرس: نقده، نقده-خ امام -کوچه 82(خسروی)-پلاک 254
 تلفن تماس:
6223873

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.