آزمایشگاه دکتر غلامی

نام آزمایشگاه: دکتر غلامی
مدیر: دکترمعصوم غلامی
  آدرس: نقده، نقده-خ امام جنب داروخانه دکترزینالی
 تلفن تماس:
6226224

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.