آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی
مدیر: آقای دکترمرتضی ملک کندی
  آدرس: نقده، نقده -خیابان دانشگاه-بیمارستان امام خمینی(ره)
 تلفن تماس:
6261820

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.