آزمایشگاه بیمارستان امام میانه

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام میانه
مدیر: دکتر بهرام مختاری
  آدرس: میانه، خیابان امام
 تلفن تماس:
4-34722

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.