آزمایشگاه پاستور

نام آزمایشگاه: پاستور
مدیر: دکترفرهاد نوری
  آدرس: مهاباد، خیابان صلاح الدین ایوبی غربی-جنب مدرسه رسالت
 تلفن تماس:
2224292
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.