آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی شفا
مدیر: دکترام کلثوم قاضی مکری
  آدرس: مهاباد، مهاباد-خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان حسن زاده
 تلفن تماس:
2226344
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.