آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی بوگ‌تپه

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی بوگ‌تپه
مدیر: حامدی
  آدرس: مهاباد، روستای بوگ‌تپه
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.