آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی گوگ تپه

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی گوگ تپه
مدیر: ندارد
  آدرس: مهاباد، کیلومتر 10 جاده مهاباد - میاندوآب
 تلفن تماس:
3562355
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.