آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی امیر المومنین (ع)

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی امیر المومنین (ع)
مدیر: ندارد
  آدرس: مهاباد، میدان استقلال
 تلفن تماس:
2224860
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.