آزمایشگاه مرکز بهداشت

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت
مدیر:
  آدرس: مهاباد، بلوار توحید
 تلفن تماس:
2222008
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.