آزمایشگاه ستادی مرکز بهداشت مهاباد

نام آزمایشگاه: ستادی مرکز بهداشت مهاباد
مدیر: ندارد
  آدرس: مهاباد، بلوار توحید
 تلفن تماس:
2443737
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.