آزمایشگاه سازمان انتقال خون

نام آزمایشگاه: سازمان انتقال خون
مدیر:
  آدرس: مهاباد، بلوار معلم - فلکه مادر
 تلفن تماس:
2333100
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.