آزمایشگاه دکتر ژیان

نام آزمایشگاه: دکتر ژیان
مدیر: دکترفائق ژیان
  آدرس: مهاباد، مهاباد-چهارراه آزادی ساختمان پزشکان ثقفی طبقه زیرزمین
 تلفن تماس:
2230930
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.