آزمایشگاه دکتر زرینی

نام آزمایشگاه: دکتر زرینی
مدیر:
  آدرس: مهاباد، چهارراه آزادی
 تلفن تماس:
2225432
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.