آزمایشگاه تشخیص طبی مهر

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی مهر
مدیر: دکترشهنازغلام الذاکری
  آدرس: مهاباد، مهاباد-خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان مهر
 تلفن تماس:
2226486
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.