آزمایشگاه تأمین اجتماعی

نام آزمایشگاه: تأمین اجتماعی
مدیر:
  آدرس: مهاباد، انتهای خیابان صلاح‌الدین ایوبی
 تلفن تماس:
2220001
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.