آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)مهاباد

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی (ره)مهاباد
مدیر: خانم دکترام کلثوم قاضی مکرمی
  آدرس: مهاباد، مهاباد-خیابان سرباز-بیمارستان امام خمینی(ره)
 تلفن تماس:
2225961
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.