آزمایشگاه دکتر هوشیار

نام آزمایشگاه: دکتر هوشیار
مدیر: دکتر ابراهیم هوشیار
  آدرس: مشهد، خیابان آیت الله عبادی - عبادی 80 - آزمایشگاه دکتر هوشیار
 تلفن تماس:
05133716682

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : دکترای  علوم آزمایشگاهی
نوع فعاليت : خصوصي
وابستگي سازماني : مستقل (خصوصی)


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.