آزمایشگاه دکتر نژاد حسین

نام آزمایشگاه: دکتر نژاد حسین
مدیر: دکتر علیرضا نژاد حسین
  آدرس: مشهد، خیابان احمدآباد - خیابان عارف - عارف 4 - پلاک 1/8 - آزمایشگاه دکتر نژاد حسین
 تلفن تماس:
0513-8459488

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : دکترای  علوم آزمایشگاهی
نوع فعاليت : خصوصي
وابستگي سازماني : مستقل (خصوصی)


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.