آزمایشگاه دکتر بیگدلی

نام آزمایشگاه: دکتر بیگدلی
مدیر: دکتر عبدالعلی بیگدلی
  آدرس: مشهد، چهار راه 38متری - آزادشهر - امامت3 - پلاک 87 - آزمایشگاه دکتر بیگدلی
 تلفن تماس:
0513- 6062336---6051328

آزمایشگاه دکتر بیگدلی یکی از آزمایشگاههای تشخیص طبی معتبر و مورد وثوق پزشکان متخصص مشهد است. دکتر عبدالعلی بیگدلی متخصص علوم آزمایشگاهی مسئول فنی این آزمایشگاه خصوصی است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت می کند.


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.