آزمایشگاه دکتر بنائی

نام آزمایشگاه: دکتر بنائی
مدیر: دکتر محمد امیر بنائی
  آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد - بین 13و 15 - پلاک 225 - آزمایشگاه دکتر بنائی
 تلفن تماس:
0513-6080848

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.