آزمایشگاه درمانگاه چهارده معصوم (ع)

نام آزمایشگاه: درمانگاه چهارده معصوم (ع)
مدیر: دکتر فاطمه مهاجرین
  آدرس: مشهد، بلوار مصلی - خیابان 22 بهمن -22 بهمن 7 - درمانگاه چهارده معصوم (ع)
 تلفن تماس:
051-33644971

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : متخصص آسيب شناسي باليني
نوع فعاليت : خيريه
وابستگي سازماني : درمانگاهی (خیریه)


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.