آزمایشگاه درمانگاه هدایت

نام آزمایشگاه: درمانگاه هدایت
مدیر: دکتر جمشید خدری
  آدرس: مشهد، توس 11/65 – پلاک 194 - درمانگاه هدایت
 تلفن تماس:
0513-6658334

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : دکترای  علوم آزمایشگاهی
نوع فعاليت : خصوصي
وابستگي سازماني : درمانگاهی (خصوصی)


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.