آزمایشگاه درمانگاه صحت

نام آزمایشگاه: درمانگاه صحت
مدیر: دکتر طاهره هاشمی
  آدرس: مشهد، رضا شهر - ابتدای بلوار پیروزی - بین رودکی و سنائی - صحت
 تلفن تماس:
0513-8790404

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : دکترای  علوم آزمایشگاهی
وابستگي سازماني : درمانگاهی (خصوصی)


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.