آزمایشگاه درمانگاه شفاپیشگان طب ساختمان

نام آزمایشگاه: درمانگاه شفاپیشگان طب ساختمان
مدیر: دکتر محمدتقی بیدار فریمانی
  آدرس: مشهد، شهرک شهید رجایی - حرّ 1 - درمانگاه شفاپیشگان طب ساختمان
 تلفن تماس:
0513-3728000

  موقعیت آزمایشگاه درمانگاه شفاپیشگان طب ساختمان (برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.