آزمایشگاه مهر

نام آزمایشگاه: مهر
مدیر: دکتر نسرین صمدی
  آدرس: مسجد سلیمان، خیابان آزادی سه راهی پشت برج
 تلفن تماس:
2221534
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.