آزمایشگاه مرکز شماره 4 کلگه

نام آزمایشگاه: مرکز شماره 4 کلگه
مدیر:
  آدرس: مسجد سلیمان، کلگه – درمانگاه کلگه
 تلفن تماس:
2225550

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.