آزمایشگاه درمانگاه دکتر صادقی

نام آزمایشگاه: درمانگاه دکتر صادقی
مدیر:
  آدرس: مسجد سلیمان، خیابان آزادی – پ 12188
 تلفن تماس:
2227679

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.