آزمایشگاه بیمارستان پارس

نام آزمایشگاه: بیمارستان پارس
مدیر: دکتر احمد قمچیلی
  آدرس: مسجد سلیمان، خیابان آزادی – جنب قنادی نوشین
 تلفن تماس:
2228946
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.