آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی ( ره )

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی ( ره )
مدیر:
  آدرس: مسجد سلیمان، کلگه
 تلفن تماس:
2225003

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.