آزمایشگاه ازمایشگاه بیمارستان شفا

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه بیمارستان شفا
مدیر: فاقد مسئول فنی
  آدرس: مسجد سلیمان، سه راهی سد شهید عباسپور- جنب دانشگاه ازاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
 تلفن تماس:
3234001

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.