آزمایشگاه مرکز بهداشت مریوان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت مریوان
مدیر:
  آدرس: مریوان، شهرک بهاران – روبروی کمیته امداد
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.