آزمایشگاه دانش

نام آزمایشگاه: دانش
مدیر: دکتر فرید خوش نویس
  آدرس: مریوان، بلوار رسالت – روبروی مخابرات
 تلفن تماس:
3232591و09111286705
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.