آزمایشگاه بیمارستان بوعلی

نام آزمایشگاه: بیمارستان بوعلی
مدیر: دکتر نیما مفیدی
  آدرس: مریوان، مریوان - بلوار کردستان
 تلفن تماس:
7-3301113
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.