آزمایشگاه بیمارستان ا...اکبر

نام آزمایشگاه: بیمارستان ا...اکبر
مدیر:
  آدرس: مریوان، بلوار رسالت
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.