آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی یامچی

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی ودرمانی یامچی
مدیر: جواد رجبی ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: مرند، مرند - یامچی - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی یامچی
 تلفن تماس:
2162620

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.