آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی گلین قیه

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی ودرمانی گلین قیه
مدیر: جواد رجبی ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: مرند، مرند - گلین قیه - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی گلین قیه
 تلفن تماس:
2343450

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.