آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی زنوز

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی درمانی زنوز
مدیر: جواد رجبی ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: مرند، شهرستان مرند - زنوز - آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی زنوز
 تلفن تماس:
2122233

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.