آزمایشگاه مرکزبهداشت مرند

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشت مرند
مدیر: جواد رجبی ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: مرند، مرند - خ شهید رجایی - روبروی مسجد الحسینی - کوی علیخان
 تلفن تماس:
2256663

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.