آزمایشگاه شفا مرند

نام آزمایشگاه: شفا مرند
مدیر: دکتر محمد علی قهرمانی
  آدرس: مرند، خیابان امام پلاک 3
 تلفن تماس:
2222117

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.