آزمایشگاه دکتر الهامی مرند

نام آزمایشگاه: دکتر الهامی مرند
مدیر: دکتر الهامی
  آدرس: مرند، خ امام - جنب بیمارستان رازی
 تلفن تماس:
2230100

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.