آزمایشگاه بیمارستان رازی مرند

نام آزمایشگاه: بیمارستان رازی مرند
مدیر: خانم دکتر سینوس نظیری
  آدرس: مرند، خیابان امام
 تلفن تماس:
3-23132

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.