آزمایشگاه آنالیز مرند

نام آزمایشگاه: آنالیز مرند
مدیر: یوسف قدیمی
  آدرس: مرند، مرند خیابان امام روبروی بانک کشاورزی
 تلفن تماس:
2262395

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.