آزمایشگاه دکتر وزیری

نام آزمایشگاه: دکتر وزیری
مدیر:
  آدرس: مراغه، مراغه - چهارراه مسلم - پاساژ جبلی - طبقه دوم
 تلفن تماس:
0421-2228047

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.